OVVK Advocaten

OVVK Advocaten

Wie zijn wij? Bij OVVK Advocaten treft u drie ervaren en betrokken advocaten, die zowel rechtshulp bieden aan particuliere als aan zakelijke cliënten. De tariefstructuur is inzichtelijk en voor particuliere cliënten bestaat vaak de mogelijkheid in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wat moet geregeld worden? Bij een scheiding moeten er een groot aantal juridische zaken geregeld te worden zoals bijvoorbeeld alimentatie, de verdeling van de gezamenlijke eigendommen en schulden, een contact- en omgangsregeling èn/of het indienen van een verzoekschrift (bijvoorbeeld tot echtscheiding of tot vaststelling danwel wijziging kinder- of partneralimentatie) bij de rechtbank. Bij betrokken en ervaren OVVK advocaten kunt je terecht voor juridische bijstand en advies gedurende het gehele scheidingsproces.

Betrokkenheid. OVVK Advocaten is een bewust laagdrempelig kantoor, waar niet alleen naar juridische oplossingen en resultaten wordt gestreefd, maar ook aandacht is voor de mens achter het probleem. Een scheiding of relatiebeëindiging en de afwikkeling daarvan is naast een juridisch proces ook een persoonlijk proces. Wij maken eerst samen met je een overzicht van jouw situatie en informeren wij je over je rechten en plichten en uiteraard ook over de kosten verbonden aan onze rechtsbijstand.

Advocaat en mediator. OVVK Advocaten kan ook tijdens een mediationtraject worden benaderd voor een second opinion of we kunnen je juridisch tijdens zo’n traject bijstaan, bijvoorbeeld wanneer je je niet onderhandelingsvaardig genoeg voelt. OVVK Advocaten kan ook worden ingeschakeld voor bepaalde onderdelen van de scheiding in een mediationtraject. Wij ondersteunen je dan op de gebieden waar geen overeenstemming kan worden bereikt en schakelen met de betreffende mediator. Eventueel kunnen de punten waarover nog een verschil van mening bestaat ter beoordeling aan de rechter worden voorgelegd.

Informatie en contact. Daarom staan wij cliënten met klare taal bij, zodat je voor wat de rechten en plichten weet waaraan je toe bent. OVVK Advocaten heeft een gratis inloopspreekuur (op donderdagen van 17.00- 18.00). Een eerste gratis kennismakingsgesprek van een half uur is ook mogelijk.

Bezoek onze website http://www.ovvkadvocatenbergenopzoom.nl/