Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom is betrokken bij haar inwoners, en heeft daarmee te maken met mensen die in een scheidingssituatie terecht komen.

De gemeente is deelnemer aan het Scheidingscafé Brabantse Wal in Bergen op Zoom, omdat ze een scheidingsplein in Bergen op Zoom onderschrijft. Mensen hebben veel vragen en weten vaak niet goed waar ze terecht kunnen bij de gemeente, wat ze zelf kunnen doen via de overheidsportaal of de gemeentelijke portaal. De wet Werk en Bijstand en het verhaal dat de gemeente doet op de alimentatieplichtige komt veel voor. Mensen vragen zich af wanneer de gemeente handhaaft en wanneer niet.

Voordat de boedelscheiding door de rechter is uitgesproken, kunt u al te maken krijgen met de bijstand. U ontvangt bijvoorbeeld al een bijstandsuitkering of u heeft door uw scheiding bijstand nodig.

Heeft u al een bijstandsuitkering, dan zal de gemeente moeten beoordelen of u en uw partner afzonderlijk recht op bijstand hebben. U bent daarom verplicht de gemeente te melden dat u niet meer met uw partner woont. Uw gemeente kan de hoogte van de bijstand dan aanpassen aan uw nieuwe leefsituatie.

Het is mogelijk dat u doordat u gaat scheiden niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien. U kunt recht hebben op een bijstandsuitkering als u voldoet aan de voorwaarden. Een van deze voorwaarden is een laag vermogen. Meestal wacht de gemeente met het vaststellen van de hoogte van uw vermogen tot na de officiële echtscheiding.

Verwacht uw gemeente dat u na de officiële echtscheiding over meer vermogen dan toegestaan kunt beschikken, dan kan uw gemeente besluiten dat u bijstand in de vorm van een lening krijgt. De gemeente kan u verplichten om de lening na de officiële echtscheiding terug te betalen.

Tijdens het scheidingscafé kun je deze en meer vragen stellen aan de gemeenteambtenaar.

Voor meer informatie kijk op de website voor het digitale loket: www.bergenopzoom.nl