Fikkers Notarissen

Fikkers Notarissen

Als mensen gaan scheiden moeten de gemeenschappelijke bezittingen (en schulden) worden verdeeld. De afspraken over verdeling van alle bezittingen en schulden worden vastgelegd in een ‘echtscheidingsconvenant‘ dat doorgaans, al voordat de echtscheiding officieel door de rechter wordt uitgesproken, door een advocaat of mediator wordt opgesteld.

Wij spreken jouw taal
Juridisch taalgebruik is vaak ingewikkeld. Het lezen en begrijpen van een notariële akte wordt soms dan ook als lastig ervaren. En toch is het juridisch taalgebruik in zekere zin wel noodzakelijk. Een notariële akte heeft tenslotte grote impact op het leven van de betrokkenen. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat de inhoud van onze akten goed wordt begrepen. Je mag er dan ook op vertrouwen dat wij alles in duidelijke taal uitleggen. Je hebt tenslotte recht om te weten wat je tekent.

Akte van toedeling of levering
De eigen woning is meestal het belangrijkste vermogensbestanddeel. Als deze woning bij het kadaster op naam van beide partijen staat (ieder voor de helft) en één van hen na de scheiding het huis geheel op naam wil krijgen, is het noodzakelijk dat de notaris een akte van verdeling opmaakt, die na ondertekening door partijen en door de notaris bij het kadaster wordt ingeschreven. Overdrachtsbelasting hoeft dan niet te worden betaald, ongeacht of men in gemeenschap van goederen was getrouwd of huwelijksvoorwaarden had gemaakt.

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid
In de akte van verdeling wordt ook vastgelegd dat degene die het huis op naam krijgt, voortaan in zijn eentje aansprakelijk is voor de hypotheekschuld. De notaris vraagt dan aan de bank (geldverstrekker die de hypothecaire geldlening heeft verstrekt) een schriftelijke verklaring dat die de ex-echtgenoot niet meer aan zal spreken voor de hypotheekschuld. Men spreekt dan van ‘ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid‘. Ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid is níet aan de orde als degene die het huis overneemt de bestaande hypothecaire geldlening aflost. Door aflossing vervalt immers de aansprakelijkheid van de ex-echtgenoot voor die schuld.

Indien de waarde van de woning groter is dan de hypotheekschuld, is er sprake van ‘overwaarde’. Deze overwaarde moet tussen partijen worden verrekend. Meestal wordt in het echtscheidingsconvenant afgesproken dat deze verrekening plaats moet vinden via de notaris.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard steeds bij ons terecht. Een eerste oriënterend gesprek of het stellen van een eenvoudige juridische vraag of een verzoek tot een testamenten-check of second-opinion is in de meeste gevallen het eerste half uur gratis. Kijk voor meer informatie op onze website www.fikkersnotarissen.nl.